Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad control device do češtiny

control device = regulátor; řídicí jednotka; ovládací jednotka; řídicí přístroj; ovládač; řídící tabulka
idle control device = regulátor běhu naprázdno; regulátor volnoběhu;
two-hand control device = dvouruční ovládací zařízení; dvouruční ovládání; exhaust emission control device = systém omezení škodlivin ve výfukových plynech; regulace volnoběhu;
control element   control lever   control linkage   control loop   control mechanism