Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contrive; contriving; controllership; controls do češtiny


contrive = vymyslet si, provést, uskutečnit, dokázat, osnovat (hanl.), zosnovat (hanl.), docílit, hospodařit (dobře, v domácnosti), vystačit (s příjmem), vyrobit, intrikovat, umět

contriving = docílující, hospodařící (dobře, v domácnosti), vymýšlení, vynález, vynalézání, vynalézající

controllership = úřad revizora, úřad dozorce, úřad vedoucího, dozor, dohled, kontrola, ovládání, moc


Next: controversial; controvert; contumacious    currish; cursed; cursive; curtail