Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contrast do češtiny

contrast = kontrast; kontrastovat; být v rozporu (nápadném); rozpor; porovnat; protiklad; opak; odrážet se; stavět proti sobě; lišit se (nápadně); rozdíl; postavit proti sobě; protiva; porovnání; odlišit; kontrastní; kontrastovat s (7. p.); kontrastnost; ostrost
by contrast = naopak zase; naproti tomu; naopak;
image contrast = kontrast obrazu; kontrast snímku;
in contrast = na rozdíl; na rozdíl od toho;
phase contrast = fázový kontrast; fázově kontrastní;

Příklady překladu slova "contrast" z webu:

The contrast was chilling.  Srovnání ji zamrazilo.
The physical contrast between the two worlds was even more remarkable.  Kontrast ve vzezření obou těchto světů byl ještě zřetelnější.
It was a decidedly odd contrast to the rest of the room.  Se zbytkem místnosti rozhodně tvořily podivný kontrast.
Her white shorts make a pleasing contrast to her tanned legs.  Bílé šortky jsou v příjemném kontrastu s opálenýma nohama.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontribution   contributions   control   control board   control cable