Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contrary do češtiny

contrary = opačný; opak; protivný; kontrární (log.); svéhlavý; paličatý; nepříznivý (o větru, počasí ap.); proti; nesouhlasný; nepřátelský; tvrdohlavý; na rozdíl; protikladný; protiklad; na rozdíl od; rebelantský; protilehlý; protisměrný; protichůdný
to the contrary = v opačném smyslu;

Příklady překladu slova "contrary" z webu:

On the contrary we have you.  Právě naopak - my máme vás.
Killing prisoners was contrary to the code.  Zabíjení vězňů je proti zákonu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrary to   contrast   contribution   contributions   control   control board   control cable   control centre