Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contrary to do češtiny

contrary to = v rozporu s; proti (3. p.); navzdory (čemu); v protikladu k; na rozdíl od; opačný než; mimo nadání

Příklady překladu slova "contrary to" z webu:

Killing prisoners was contrary to the code.  Zabíjení vězňů je proti zákonu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrast   contribution   contributions   control   control board   control cable   control centre   control circuit