Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contrarious; contrariwise; contravene do češtiny


contrarious = rozporný (zast.), opačný, protisměrný, protilehlý, protivný

contrariwise = naopak, opačným směrem, na druhou stranu, nesmyslný, zmatený

contravene = porušit (předpisy), překročit, příčit se (čemu), porušovat, odporovat, popřít, přestoupit, být z rozporu, překazit, křížit (plány, záměry), být v rozporu, pochybovat o správnosti


Next: contribute; contributory; contrivance    curiosity; curiousness; curl; curled