Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contradictious; contradictory; contrariety do češtiny


contradictious = věčně protestující, s ničím nesouhlasící, svárlivý, hádavý, paličatý, zarytý

contradictory = neslučitelný, protichůdný, kontradiktorický (log.), vzájemně si odporující, protimluv, rozporný, opačný, odporující, protiřečící, kontradikce, nesouhlasný, rozdílný

contrariety = protiklad, nesrovnalost, nepřízeň, kontrárnost (log.), neslučitelnost, opak, protivenství, protivnost, protiva


Next: contrarious; contrariwise; contravene    cure; cured; curing; curio