Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contradiction do češtiny

contradiction = rozpor; protiklad; popření; odporování; nesrovnalost; kontradikce (log.); odpor; nesouhlas; protimluv; odmluva; protiřečení; spor; krycí řada; rozporný; protikladnost; protimluva; protismysl; rozpornost; nesrovnatelnost; contradictio in adiecto (log.)
apparent contradiction = zjevný rozpor; zdánlivý rozpor;

Příklady překladu slova "contradiction" z webu:

She felt that typical contradiction a parent so often feels:  Zmítaly jí typické vnitřní sváry, známé všem rodičům:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontraflexure   contrary   contrary to   contrast   contribution   contributions   control   control board