Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contractor do češtiny

contractor = dodavatel; podnikatel; smluvní strana; stahovač (sval, anat.); svěrač (anat.); kontrahent; zhotovitel; stavební podnikatel; stavitel; přepravce; generální dodavatel; stavební dodavatel; smluvní partner; stavební firma; kontraktor; investor; smluvní
army contractor = vojenský dodavatel; armádní dodavatel;
building contractor = stavitel; stavební dodavatel; stavební podnikatel; dodavatel stavebních výkonů;
haulage contractor = autodopravce; dopravce; zasilatelství; speditér;

Příklady překladu slova "contractor" z webu:

Even a contractor's validation test wasn't this easy.  Ani ověřovací zkoušky s dodavatelem nebyly takhle snadné.
It was the contractors.  To ty firmy, co to tu stavěly.
It was not to be a contractor's test.  Neměla to být zkouška pro dodavatele.
Not the sort one of the big contractors would use.  Není to ten druh, který by použil někdo z velkých objednavatelů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontradiction   contraflexure   contrary   contrary to   contrast   contribution   contributions   control