Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contraction do češtiny

contraction = stažení; zkracování; sražení; zmenšení; uzavření (sňatku ap.); zkrácení; kontrakce; zkratka; stah; zúžení; získání; nakažení; zkrácené slovo; staženina; zkrácený tvar; smrštění; zužování; uzavření smlouvy; zmenšení objemu; srážení látky; srážení
linear contraction = lineární kontrakce; lineární smrštění;

Příklady překladu slova "contraction" z webu:

Contraction ends.  Svírání končí.
It was a contraction of puki mahlu.  Celý výraz zněl puki mahlu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontractor   contradiction   contraflexure   contrary   contrary to   contrast   contribution   contributions