Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contract do češtiny

contract = kontrakt; zkrátit se; smluvní; uzavřít smlouvu; uzavřít (dohodu, sňatek, přátelství); chytit (nemoc); stahovat; stahovat se; smluvní poměr; smluvit; dohodnout se; dostat (nemoc); smršťovat se; zúžit; zmenšit; omezit; dohodnout; přivodit si; uhnat si
agency contract = smlouva o zastoupení; jednatelská smlouva; mandátní smlouva;
aleatory contract = aleatorní smlouva; odvážná smlouva;
bare contract = bezpodmínečná smlouva; nevymahatelná smlouva;
barter contract = směnná smlouva; závazná smlouva;

Příklady překladu slova "contract" z webu:

Contract job?  Je to práce na smlouvu?
The contract was settled, neh?  Smlouva přece byla uzavřena, ne?
With a contract to support it.  Se servisní smlouvou.
He bought her contract this morning.  Dnes ráno vykoupil její smlouvu.
The house put a contract out on me.  Podnik na mě vypsal cenu.
But five hundred koku for the contract would have been more fair.  Ale stejně, ta­kových pět set by za smlouvu bylo přiměřenějších.
Find out, tactfully, how much the courtesan's contract would cost.  Marikosan, zjistěte mi, ale taktně, kolik by asi stála smlouva té kur?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontraction   contractor   contradiction   contraflexure   contrary   contrary to   contrast   contribution