Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contra do češtiny

contra = proti (zřídka); argument proti; druhá strana účtu; naopak; protiúčet
per contra = na rubu; otiskem; naopak; na protiúčet; jako protislužba;

Příklady překladu slova "contra" z webu:

Contraction ends.  Svírání končí.
The contrast was chilling.  Srovnání ji zamrazilo.
Quite the contrary.  Právě naopak.
We have a contract.  Tímto se ruší.
This wasn't in the contract.  To nebylo v mé smlouvě.
He wants it in the contract.  Chce to dát do smlouvy.
He was a quick study in contrasts;  Byl příkladem kontrastů;
But you jackals were part of the contract.  Ale šakalové jsou součástí smlouvy.
I don't want to talk about a new contract.  Nechci mluvit o nové smlouvě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontract   contraction   contractor   contradiction   contraflexure   contrary   contrary to   contrast