Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contour do češtiny

contour = obrys; kontura; profil (terénu, silnice, závodní dráhy); forma (přen.); tvar (přen.); rýsující se výsledek; vnější opevnění; vedený po vrstevnicích; narýsovat obrys; obtáhnout; konturovat; vést po vrstevnicích; etážový; hranice rovinného oboru; obrysový

Příklady překladu slova "contour" z webu:

The thing had the contour of humanity at least.  Obrys toho tvora vypadal přinejmenším lidsky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontra   contract   contraction   contractor   contradiction   contraflexure   contrary   contrary to