Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad continuous do češtiny

continuous = nepřetržitý; pokračující; souvislý; plynulý; ustavičný; průběhový; spojitý (v čase); neustálý; spojený; permanentní; bezesparý; průchozí; průběžný; pravidelný; trvalý; kontinuální; nepřerušený; nepřetržitost; nekonečný; nepřerušovaný
more continuous = kontinuálnější; souvislejší;

Příklady překladu slova "continuous" z webu:

So there's a continuous gentle pattering, like raindrops on the roof.  Takže to ustavičně tiše bubnuje, jako déšť na střechu.
That was when he heard an odd, low, continuous squealing sound.  A v tom okamžiku zaslechl podivný, hluboký, nepřetržitý kvílivý zvuk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontinuous service   continuous service brake   continuously   contour   contra   contract   contraction   contractor