Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad continuity; contort; contorted; contortion do češtiny


continuity = spojitost, nepřetržitost, kontinuita, scénář (film.), rukopis, jednotlivost, úsek, sekvence, jednotka, text s dialogy, průchodnost, plynulost

contort = zkroutit, překroutit (přen.), zkomolit, pokroutit, křivit, pokřivit, zkroutit se, překroutit smysl, vrásnit, prohýbat, zkrucovat

contorted = překroucený, pokroucený, zprohýbaný, grimasovitý, pokřivený


Next: contraband; contracted; contractile    cupel; cupful; cupola; cupping