Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad continuance; continuation; continue; continued do češtiny


continuance = trvání, průběh, pobyt, setrvávání, odklad, odročení jednání, nepřetržitost, souvislost, plynulost, spojitost

continuation = trvání, prodloužení, prolongace, navazování, kalhoty, pokračovací

continue = pokračovat s, udržovat, trvat, setrvat, vytrvat, zůstat, odročit, být ponechán, pokračuj, prodloužit (geom.), ponechat, pokračovací

continued = pokračující, nepřetržitý, neochabující, pokračuje, souvislý


Next: continuity; contort; contorted; contortion    cumulative; cumulus; cunning; cup