Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contingent; continual; continually do češtiny


contingent = nahodilý, kontingentní, eventuální, náhoda, eventualita, případný, kvóta, podmíněný, možný, nejistý, problematický, náhodný

continual = neustálý, nepřetržitý, vytrvalý, souvislý, kontinuální, stálý, trvalý, spojitý, plynulý

continually = nepřetržitě, pořád, stále, bez ustání, neustále, vždy


Next: continuance; continuation; continue; continued    cumbersome; cumbrous; cumulate; cumulation