Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contexture; contiguity; contingency do češtiny


contexture = vazba, složení, pletivo, vzájemná souvislost, spojení

contiguity = kontakt, styk, souvislost, styčnost (psych.), kontiguita, dotyk, těsná blízkost, sousedství

contingency = rezervní, nahodilost, kontingence, nepředvídaná skutečnost, souvislost, výjimečná situace, nepředvídané výdaje, podmínečnost, riziko, rozpočtová rezerva, eventualita, nepředvídaná událost


Next: contingent; continual; continually    cultivate; cultivated; cultivator; cumber