Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contents do češtiny

contents = obsah; obsah v knize; spokojený; sdělení; movitosti; zařízení domácnosti; náplň; téma; kapacita; obsah domácnosti; vložka s obsahem
basic contents = základní obsah; hlavní obsah;
basics contents = hlavní obsah; základní obsah;
cell contents = obsah paměťové buňky; obsah buňky;
clipboard contents = obsah schránky; obsah zásobníku;
its contents = jeho obsah; obsah (jeho);

Příklady překladu slova "contents" z webu:

The contents page read:  Obsah zněl:
Only its contents were missing.  Jenom obsah chyběl.
He studied its contents for a moment.  Chvíli zkoumal jeho obsah.
Brutha gently probed the contents of his memory.  Bruta opatrně prozkoumal obsah své paměti.
He told him about the contents of the box.  Vylíčil mu obsah krabice.
Holmes opened it and turned the contents out.  Holmes ji otevřel a obsah vysypal na stůl.
This civil litigation could turn on the contents of the file.  Obsah spisu může vést k občanskému sporu.
The firm wanted the file back, with its contents uncompromised.  Firma chtěla dostat zpátky spis s neporušeným obsahem.
Then he removed his hand and offered its grisly contents to her.  Nato ruku vztáhl a nabídl její příšerný obsah jí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontext   contiguous   continent   continuous   continuous service