Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad content do češtiny

content = obsah; obsahový; spokojenost; spokojený; objem; uspokojit (4. p.); ochoten; kladný hlas; spokojen; vyhovět; kapacita; člen hlasující pro; podíl; složení; analýza obsahu
accumulator content = obsah akumulátoru; obsah registru;
ash content = popelnatost; obsah popelovin; obsah popela;
bacterial content = počet bakterií; obsah mikroorganismů;
cubic content = kubatura; krychlový obsah;
data content = obsah dat;

Příklady překladu slova "content" z webu:

Be content you're a woman.  Dopila a vstala.
Aren't you content with that?  Copak se s tímto nespokojíš?
What's the delicate content of this note?  Co je v něm tak choulostivého?
I felt lonely and content at the same time.  Cítil jsem se osamělý a zároveň spokojený.
But with a very minimal content of information.  Ale s minimálním obsahem informací.
But for now she would have to be content with the ecstasy they'd had.  Ale prozatím se bude muset spokojit s extází, kterou prožili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontents   context   contiguous   continent   continuous