Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contemptible; contend; contention; contest do češtiny


contemptible = nicotný, nízký, sprostý, odporný, opovrženíhodný, pohrdáníhodný, ničemný, podlý

contend = přít se, zápasit, bojovat, rvát se, bojovat proti, svářit se, zápolit, závodit, soupeřit, ucházet se, bojovat s

contention = tvrzení, hádka, kontroverze, boj, předmět sporu, spor, soupeření (dvou stanic sítě), soutěžení, ohlášení, rozpor, kolize, připravenost


Next: contexture; contiguity; contingency    culmination; culpable; cult; cultivable