Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contempt do češtiny

contempt = opovržení; pohrdání; despekt; přezírání; opovrhování; nedostavení se k soudu (úmyslné)
criminal contempt = urážka soudu; hrubá urážka soudu;
profound contempt = hluboké pohrdání; hluboké opovržení;

Příklady překladu slova "contempt" z webu:

Contempt burned in the mri's voice.  V hlase mri znělo opovržení.
Niun's contempt gnawed at him.  Niunovo opovržení v něm hlodalo.
It's beneath contempt to a real man.  Skutečný muž pro ně chová nejhlubší opovržení.
Grif snorted with contempt and turned back to his fire.  Grif odfrkl a otočil se k ohni.
I have the greatest contempt for optimism.  Náramně opovrhuji optimismem.
There was a curl of contempt in his lips.  Rty se mu pohrdavě zvlnily.
It was hard to keep the contempt out of his face.  Bylo těžké potlačit výraz pohrdání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontender   content   contents   context   contiguous   continent   continuous   continuous service