Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contemplative; contemporary; contemptibility do češtiny


contemplative = hloubavý, přemýšlivý, kontemplativní, zamyšlený, zádumčivý

contemporary = současník, ze stejného období, moderní, dnešní (o hudbě ap.), soudobý (zvláště o lidech), vrstevník, dobový, pamětník, souputník, souvěký

contemptibility = opovrženíhodná věc, zavržitelnost, nicotnost, nízkost, sprostota


Next: contemptible; contend; contention; contest    culling; culm; culminate; culminating