Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contaminate; contemplate; contemplation do češtiny


contaminate = infikovat, zamořit (jedem ap.), nakazit (přen.), kontaminovat, smísit, poskvrnit (přen.), zamořovat, znečišťovat (4. p.), otravovat

contemplate = zvažovat, hledět, pozorovat (zamyšleně), dívat se, zamýšlet, hloubat, rozjímat, uvažovat, zírat (filoz.), kontemplovat (filoz.), očekávat, mít v úmyslu

contemplation = uvažování o, pozorování, přemítání, rozjímání, hloubání, zírání (filoz.), kontemplování, kontemplace, očekávání, záměr, dívání se, úvaha


Next: contemplative; contemporary; contemptibility    cue; cuff; cul-de-sac; cull