Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad containing do češtiny

containing = obsahující (4. p.); rovnající se; skládající se; kontrola

Příklady překladu slova "containing" z webu:

An interesting doctrine, and one containing much truth;  Zajímavá doktrína, a je v ní kus pravdy;
Then he exposed the rats to air containing the lethal organism.  Potom vystavil krysy vzduchu obsahujícímu smrtící organismus.
She had flung into the lake a bag containing some curious contents.  Hodila do jezera pytel s jakýmsi prapodivným obsahem.
He feels on the bedside table for the glass containing his teeth.  Snaží se na nočním stolku nahmatat sklenici se svými zuby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontainment   contamination   contempt   contender   content   contents   context   contiguous