Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad contagious; contain; contained; contaminant do češtiny


contagious = infekční, sdělný, přenášející nákazu, přenosný, sdílný

contain = pojmout, mít, rovnat se, skládat se, ovládnout, potlačit, zkrotit, být dělitelný (mat.), být obsažen (beze zbytku, mat.), zdržet, svírat (úhel, geom.), zaujímat

contained = obsahoval, obsáhnutý, poklidný, zahrnutý, uvážený, uvedený (obsažený)

contaminant = látka znečišťující, znečišťující látka, nečistota, znečištěnina, kontaminant, polutant, znečistit


Next: contaminate; contemplate; contemplation    cuckoo; cucumber; cuddle; cudgel