Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consuming do češtiny

consuming = poutavý; hynoucí; spotřebování; spotřebovávající; spotřebující; spotřební; strávení; svrchovaný
be consuming = konzumovat; spotřebovávat; strávit;

Příklady překladu slova "consuming" z webu:

Though he was consuming her, his body was in no way distorted.  Přesto, že ji pohlcoval, jeho tělo nebylo nijak znetvořeno.
All the while, they'd been consuming a huge breakfast;  Celou tu dobu si dopřávali vydatnou snídani.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsumption   consumption gauge   consumption indicator   consumption meter   contact