Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consumer do češtiny

consumer = spotřebitel; zákazník; spotřebitelský; konzument; konzumní; spotřební; odběratel; spotřebič; spotřebovatel; uživatel; spotřebitelka; konzumentka; průzkum trhu
current consumer = spotřebitel proudu; odběratel proudu; elektrický spotřebič; elektrospotřebič; odběratel elektrické energie;
electric consumer = elektrospotřebič; elektrický spotřebič;
medium-voltage consumer = odběratel z středního napětí;

Příklady překladu slova "consumer" z webu:

We buy sophisticated consumer durables… by mail order.  Zboží dlouhodobé spotřeby, které tady máme, je na výši.
We make what are called consumer biologicals.  Vyrábíme to, čemu se dnes říká konzumní biologie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsuming   consumption   consumption gauge   consumption indicator   consumption meter