Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consultation do češtiny

consultation = porada; konzultace (zejména lékařská); konference; nahlédnutí; pohlédnutí; rada; konzultační; konzilium; konzultační hodiny; poradní
in consultation = po konzultacích; po projednání;

Příklady překladu slova "consultation" z webu:

You do — in consultation.  Ty - po konzultaci.
There was a flurry of consultations.  Došlo k rozčilenému dohadování.
There was a long pause for consultation.  Následovala dlouhá poradní pauza.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsumer   consuming   consumption   consumption gauge   consumption indicator