Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consultant do češtiny

consultant = konzultant; poradce; poradní; lékař (konzultující); tazatel; primář; soukromý detektiv; specialista; zástupce zákazníka; odborný poradce; konziliář; rádce; uživatel; konziliární lékař; konzultační
advertising consultant = akvizitér; reklamní poradce;
management consultant = poradce pro oblast řízení; podnikový poradce;
sales consultant = prodejní poradce; odbytový poradce;

Příklady překladu slova "consultant" z webu:

That's nice, the consultant said.  To je prima, řekl konzultant.
They used him as a consultant and as observer.  Ke konzultaci a jako dohled.
It had taken far longer than the bearded consultant expected.  Trvalo to mnohem déle, než vousatý konzultant předpokládal.
By the time the third one was printed, the consultant had left.  Než byla vytištěna třetí disketa, konzultant odešel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsultation   consumer   consuming   consumption   consumption gauge