Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad construction do češtiny

construction = konstrukce; stavba; stavební; výtvor; výklad (zákona); interpretace; stavění; budování; smysl; vazba (jaz.); sestrojení (geom.); abstraktní plastika; staveniště; provedení; zhotovení; budova; kemp; výklad zákona; výroba (montáží); konstrukční provedení
building construction = bytová výstavba; pozemní stavitelství; provedení stavby;
concrete construction = betonová stavba; betonová konstrukce;
discontinuous construction = oddělená konstrukce; dělená konstrukce; akusticky izolovaná konstrukce;

Příklady překladu slova "construction" z webu:

I'm a construction worker.  Pokládám potrubí.
She commissioned the construction of our artificial intelligences.  Objednala sestrojení našich umělých inteligencí.
You know, like a construction worker.  Víte - vypadal jako traťový dělník.
Maybe we should get into construction here.  Možná bychom tu mohli také začít stavět.
They looked at the bar lined with construction workers.  Podívali se k baru, obloženého stavebními dělníky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconstructor   consultancy   consultant   consultation   consumer   consuming   consumption   consumption gauge