Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constraint do češtiny

constraint = omezení; donucení; stísněnost; sebeovládání; rezervovanost; zábrana; rozpaky; nátlak; zábrany; rezerva; zdrženlivost; přinucení; nucený; rozpačitý; zabránění; omezování; upnutí; prostředek nátlaku; hraniční vazby; omezovací; omezovací podmínka; vetknutí
budget constraint = omezený rozpočet spotřebitele; omezená možnost výdajů spotřebitel; rozpočtové omezení;
check constraint = kontrolní omezení; testovací omezení;
redundant constraint = zbytná podporová výminka; výminka podporová zbytná;
constructed   construction   constructor   consultancy   consultant   consultation   consumer   consuming