Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constrain; constrained; constrict; constricted do češtiny


constrain = přinutit, držet v mezích, věznit, omezovací, tísnit, tlačit, škrtit, poutat, vykázat, nutit, hnát, zmrazit

constrained = rozpačitý, nucený, přirozený, křečovitý, stísněný, vázaný, nepřirozený, vynucený, sevřený, uzavřený, usměrněný

constrict = škrtit, sevřít, zúžit, stáhnout, zúžit obzor, utáhnout, stlačit, tisknout, zkracovat, utahovat, stlačovat

constricted = přiškrcený, omezený, stažený, názorově úzký, kontrahovaný


Next: constriction; constrictive; constrictor    crushing; crust; crusted