Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constitute; constitutional; constitutive do češtiny


constitute = ustanovit, jmenovat, zřídit, založit, dát právní formu, být podstatou (2. p.), ustavit, stanovit (zákon), tvořit, utvořit, vytvářet, ustavovat

constitutional = konstituční, vrozený, zdravotní procházka, přirozený, podstatný, základní, od přírody, zaručený ústavou, ústavodárný, stavový, konstitucionální, ústavněprávní

constitutive = ustavující, podstatný, tvořící součást, základní, směrodatný, ústavodárný, tvůrčí


Next: constrain; constrained; constrict; constricted    crusade; crush; crushed