Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constituent do češtiny

constituent = prvek (složka, člen, součást); volič; základní; podstatný; volební; volící; ústavodárný; tvořící součást celku; zplnomocnitel; zakládající; zmocnitel; složka; součást; člen; ustavující; podstatná část; abonent; mající právo volit; tvořící součást čeho
structural constituent = složka strukturní; strukturní složka;

Příklady překladu slova "constituent" z webu:

I think your constituents might see things differently.  Myslím, že vaši voliči to mohou vidět jinak.
And join the government that is killing my constituents?  Abych se hlásil k vládě, která zabíjí moje voliče?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconstitution   Constitution   constraint   constructed   construction   constructor   consultancy   consultant