Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constant do češtiny

constant = stálý (též o cenách); konstanta; konstantní; věrný; neustálý; ustavičný; stálá veličina; neměnný; vytrvalý; pevný; odhodlaný; nepřetržitý; trvalý; stále stejný; stejnoměrný; trvalá hodnota; konstantnost; neproměnný; neměnitelný; konstantní koncentrace
absorption constant = koeficient absorpce; absorpční konstanta;
amplification constant = činitel zesílení; míra zesílení;
coil-spring constant = tuhost vinuté pružiny; konstanta vinuté pružiny;
damping constant = konstanta tlumení; tuhost odpružení;

Příklady překladu slova "constant" z webu:

Bearing constant at zeroseven-zero.  Souřadnice stálé, nulasedm-nula.
Bearing still constant on all three contacts, sir.  Souřadnice jsou pořád pro všechny tři kontakty stejné, pane.
Enginework is in constant demand.  Po strojovém čase je neustálá poptávka.
Astrology was a symbolic constant all over the world.  Astrologie je symbolickou konstantou po celém světě.
Fuzzy had a cough, a constant dry hack.  Fuzzy měl kašel.
The noise, pollution, filth and the constant heat became unbearable.  Hluk, špína a neustálé vedro se staly nesnesitelnými.
As they worked the ravens brought them constant tidings.  Havrani jim při tě práci přinášeli ustavičně nové zvěsti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconstituent   constitution   Constitution   constraint   constructed   construction   constructor   consultancy