Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad constable do češtiny

constable = strážník; konstáblový; konstábl (zast.); policejní komisař; policista; policejní úředník; nadstrážník; policie
police constable = strážník; policista; četník; konstábl;

Příklady překladu slova "constable" z webu:

A constable met us at the garden gate.  Před zahradní brankou čekal strážník.
Yes, the constable here.  Ano, strážník.
A little later the chief constable sent for me.  O chvíli později jsem obdržel od okresního velitele žádost o pomoc.
Some even get demoted to police constable and sent to the border.  Někteří dokonce klesnou na konstábly a odjedou sloužit na hranici.
Lestrade was not there, but his head constable did the honours.  Lestrade tam nebyl, ale uvítal mě jeho seržant.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconstancy   constant   constituent   constitution   Constitution   constraint   constructed   construction