Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conspectus; conspicuity; conspicuous do češtiny


conspectus = stručný přehled, výtah, synoptická tabulka, resumé, náčrt, stručný záznam, náčrtek, přehled, zhuštěný výtah

conspicuity = zřejmost, nápadnost, vynikající úroveň, proslulost, lesk, zjevnost

conspicuous = nápadný, zřejmý, jasný, význačný, okázalý, pozoruhodný, eminentní, vznikající, vynikající, patrný, okatý, výrazný


Next: conspicuously; conspicuousness; conspiracy    crowned; crowning; crucify; crude