Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consolidator; consols; consonant; consortium do češtiny


consolidator = sjednotitel, tužidlo, konzolidátor, konsolidátor, shromažďovatel

consols = založené státní papíry (obligace), dluhopisy, konsolidační státní, sjednocené státní, fundované obligace

consonant = souhlasný, shodný, konsonantní (hud.), libozvučný, odpovídající, souzvučný, souhláskový, přiměřený, harmonický, konsonant

consortium = asociace, klub, manželské společenství, , společenstvo, konsorcie, sdružení, konsorcium


Next: conspectus; conspicuity; conspicuous    croup; crow; crowded; crowfoot