Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consolidation do češtiny

consolidation = upevnění (též zisku); upevňování; sjednocení (ekon., práv.); ztuhnutí; spojení; sloučení; zpevnění; splynutí; fúze; unifikace (práv.); zhuštění; slučování; arondace; zhojení; kompilování zákonů; úprava; konsolidace; posílení; zhutnění; splývání
earth consolidation = sedání zeminy; konsolidace zeminy;
soil consolidation = konsolidace zeminy; přirozené zhutnění půdy; sedání zeminy;
consonance   consort   constable   constancy   constant   constituent   constitution   Constitution