Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad console do češtiny

console = konzola; utěšit; konzolový; nosník; hrací skříň; ovládací panel; ovládací pult; konzola stavební; těšit; hrací stůl; hudební skříň; tišit; chlácholit; terminál serveru; ovládací stůl; dispečerský stůl; přístrojový pult; palubní deska; režijní stůl; pult
centre console = střední konzola; středová konzola;
computer console = ovládací panel počítače; operátorský pult počítače;
control console = ovládací pult; ovládací panel; ovládací stanoviště;
display console = grafický terminál; indikační pult;

Příklady překladu slova "console" z webu:

The console had the blank, halffinished look of a factory prototype.  Konzola měla nevýrazný, jen napůl hotový vzhled továrního prototypu.
The sled console turned.  Ovládání ožilo.
Ordinary women always console themselves.  Obyčejné ženy se vždycky utěší.
I can patch this console in with the main board.  Mohu zapojit tuto konzolu do hlavního ovládání.
You come down here to console me.  Přijdete mě utěšit.
Instead, he pressed a button on the console before him:  Místo toho stlačil knoflík na pultu před sebou:
They wrote to condemn me and they wrote to console me.  Někteří mě v dopise odsuzovali, jiní zase utěšovali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsolidated   consolidation   consonance   consort   constable   constancy   constant   constituent