Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consistent do češtiny

consistent = shodný; konzistentní; odpovídající; souhlasný; pevný; důsledný; zásadový; logický; hutný; soudržný; hustý; sladěný; jednotný; pevná hornina; soustavný; konsistentní; bezesporný; přiměřený; v souladu; pevné pohoří; úplná data (neporušená)

Příklady překladu slova "consistent" z webu:

That arrow's consistent with the rest of his archery equipment.  Ten šíp je stejný jako zbytek jeho lovecké lukostřelecké výbavy.
Do you have consistent winners?  Máte vytrvalé výherce?
This argues for a consistent factor:  To mluví pro nějaký odpovídající faktor:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsistent with   console   consolidated   consolidation   consonance   consort   constable   constancy