Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consistent with do češtiny

consistent with = v souladu s; shodný s; shodný s; souhlasný s; konzistentně
as consistent with = podle; v souladu s;

Příklady překladu slova "consistent with" z webu:

That arrow's consistent with the rest of his archery equipment.  Ten šíp je stejný jako zbytek jeho lovecké lukostřelecké výbavy.
The action is consistent with the pattern.  Taková akce odpovídá vzorci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsole   consolidated   consolidation   consonance   consort   constable   constancy   constant