Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consistency do češtiny

consistency = konzistence; hustota (tuhost kapaliny); shoda; důslednost; zásadovost; souhlas; soudržnost; tuhost; shodnost; hutnost; neporušenost (databáze); nerozpornost; jednotnost; bezespornost; pevnost; bod konzistence
glaze consistency = konzistence glazury; hustota glazury;
hard consistency = tvrdý stav (zeminy); stav tvrdosti;
soil consistency = konzistence půdy; soudržnost půdy;
system consistency = konzistence systému; soudržnost systému;

Příklady překladu slova "consistency" z webu:

Ill listen when there's consistency in your advice.  Budu poslouchat, když bude váš výklad důsledný .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsistent   consistent with   console   consolidated   consolidation   consonance   consort   constable