Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad considering; consign; consignation do češtiny


considering = rozvažování, vzhledem k (3. p.), zvažující, za daných okolností, uvážíme-li, uvážíme-li, že, se zřetelem na, s ohledem na, celkem vzato, protože, koneckonců, uvažující

consign = odložit, odevzdat, vydat (čemu), zaslat (do komise), odeslat (zboží), poslat (zboží do komise), složit (peníze u banky), uložit (peníze u banky), deponovat (peníze u banky), adresovat, podat (k přepravě, dodat


Next: consignee; consigner; consignor; consist    crosscheck; crosscut; crosshatch; crossly