Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad considered do češtiny

considered = zvažoval (4. p.); považoval (4. p.); považovaný; považovaný za (4. p.); zvažován; zvážil to; promyšlený (názor); uvážený; zvažující
be considered = být považovaný za (4. p.); být zvažovaný; all things considered = celkem vzato;
must be considered = musí být považován za;
should be considered = může být považován za (4. p.);

Příklady překladu slova "considered" z webu:

He considered it ...  Zvažoval to...
They all considered that.  Všichni se nad tím zamyslili.
The sonar chief considered this for a second.  Hlavní akustik vteřinu uvažoval.
Its supreme commandment is considered to be:  Za její hlavní přikázání se považuje:
Their expressions cleared as they considered the statement.  Jejich obličeje se vyjasnily, když si uvědomili, co řekl.
The she'pan stared at him and considered that in silence.  She'pan jej pozorovala a tiše uvažovala.
He trudged a few steps more and considered it.  Uvažoval o tom během několika dalších kroků.
There was a pause while the first commentator considered this.  Následovala pauza, během níž první komentátor přemýšlel.
A man with one name, an omad, is not considered very highly.  Muže s jedním jménem, omada, si nikdo příliš neváží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsignment   consistency   consistent   consistent with   console   consolidated   consolidation   consonance