Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consideration do češtiny

consideration = považování; uvažování; uznání; úvaha; přemýšlení; ohled; úhrada; zřetel; důvod; vážnost; úcta; význam (zřídka); odměna; úplata; závažná věc; činitel; pozornost; taktnost; důležitost; uznalost; protiplnění; protihodnota; motiv; prémie; vysvětlivky; kauza
adequate consideration = přiměřená úhrada; přiměřené protiplnění;
alleged consideration = údajný důvod; udaný důvod závazku; uváděný motiv; údajný motiv;
executed consideration = poskytnuté protiplnění; provedený záměr; náležitá úplata; za úplatu;

Příklady překladu slova "consideration" z webu:

A secondary consideration was what?  Další úvaha platila - čemu?
One must show some consideration for the neighbors, hmmmm?  Můžete mi zavolat.
Of course, any barbarian was beneath consideration in this scale.  Nějaký barbar neměl samozřejmě v téhle stupnici místo.
But he knew he could not let any consideration deflect him.  Teď nemohl dopustit, aby ho nějaká úvaha odvedla stranou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsidered   consignment   consistency   consistent   consistent with   console   consolidated   consolidation