Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad considerable; considerably; considerate do češtiny


considerable = významný, význačný, důležitý, značně velký, značné množství, mnoho, hodně, větší (značně velký), nemalý, podstatný, výrazný, značně veliký

considerably = podstatně, důležitý, omnoho, markantně, o mnoho

considerate = šetrný, pozorný, rozvážný, taktní, uznalý, humánní, účinlivý


Next: considering; consign; consignation    cross-tie; crossbar; crossbred; crossbreed