Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conservator do češtiny

conservator = ochránce; strážce; kustod; vládní komisař dosazený do banky; konzervátor; správce; ředitel; restaurátor; vládní komisař; ochranář; opatrovník; skleník
oil conservator = konzervátor oleje (transformátoru); expanzní nádoba;

Příklady překladu slova "conservator" z webu:

A wetplanet conservatory, she breathed:  Skleník mokré planety, vydechla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsideration   considered   consignment   consistency   consistent   consistent with   console   consolidated