Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conservative; conservatory; conserve; consider do češtiny


conservative = konzervativec, opatrný, uchovávající, umírněný, tradiční, konzervační, mírný, nepřemrštěný, člen Konzervativní strany

conservatory = konzervátor, zimní zahrada, špižírna, chladírna, konservatoř, lednička, vegetační hala

conserve = zavařenina, udržovat, konzervovat (ovoce), zavařovat, nakládat, zachovávat, uchránit, šetřit, zachovat, džem, restaurovat, udržet


Next: considerable; considerably; considerate    cross-cut; cross-grained; cross-over